Utbildade att rädda liv
Röda Korsets Högskola i Stockholm är en enskild högskola med Stiftelsen Rödakorshemmet som huvudman. Här utbildas sedan 140 år sjuksköterskor som ska verka både i dagens och framtidens sjukvård.
Det här är i princip den första sjuksköterskeskolan i Sverige. Allt började 1865, när Föreningen för frivillig vård, sårade och sjuka i fält skickade en kvinna vid namn Emmy Rappe att gå i lära hos Florence Nightingale i London. När hon kom tillbaka till Sverige startade hon Röda Korsets sjuksköterskeskola på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan dess har man utbildat över 14 000 sjuksköterskor, och idag studerar mellan 500 och 600 studenter här. I genomsnitt är 19 procent av studenterna män, en andel man försöker öka. I framtiden ska till exempel alla ambulansförare vara sjuksköterskor.
Man har samma mål som Karolinska Institutet och övriga sjuksköterskeutbildningar, men vägen dit ser annorlunda ut.
– Vi inriktar oss väldigt mycket på internationell verksamhet och att lära studenterna mångkulturell omvårdnad, berättar rektor Christina Andersson. Vi är fokuserade på akutvård och har en väl utvecklad klinisk utbildning.

Grundutbildningen för en sjuksköterska är på tre år och omfattar både teoretisk undervisning och praktik. På Röda Korsets Högskola utbildar man också sjuksköterskor som kommer från länder utanför EU-området och behöver en komplettering för att kunna arbeta inom EU. Utöver sjuksköterskeprogrammet erbjuder man även enstaka kvalificerade kurser som ”Salutogenes och känsla av sammanhang”, ”Katastrofsjukvård” och ”Smärta, omvårdnad och behandling”. Katastrofsjukvårdskursen, som funnits länge, handlar dels om att utbilda sjuksköterskor så att de kan leda arbetet i sina hemkommuner, men också internationella katastrofer. I dagsläget är kursen bara på 10 poäng, men det finns planer på att bygga på den.
Även sjuksköterskeprogrammet ska utökas. Tidigare har fokus legat på att arbeta på sjukhus, idag är det mer arbete utanför sjukhuset – hela äldreomsorgen är till exempel inriktad på att man ska stanna hemma.
– Vi diskuterar mycket hur vi ska anpassa dagens utbildning till framtidens behov, det är ingen lätt uppgift. Målet är hela tiden Socialstyrelsens kompetensbeskrivning av vad varje sjuksköterska ska kunna och Högskoleverkets krav i examensförordningen. Vi utbildar sjuksköterskor som ska ha en beredskap och kritiskt granska det de gör och kan verka både i dagens och framtidens sjukvård.

Röda Korsets Högskola

Bransch:
Utbildning

Telefon: 08-6900100
Fax: 08-6900190


Email:
info@rkh.se

Hemsida:
www.rkh.se

Adress:
Röda Korsets Högskola
Teknikringen 1
11428 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN